ตรวจสอบสถานที่ให้บริการตรวจวัดสุขภาพมวลกระดูก

และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพกระดูก

สามารถรับการตรวจมวลกระดูกกับแอนลีนได้ตั้งแต่เวลา
09.00 – 19.00 น. ได้ตามวันและสถานที่ตามด้านล่างค่ะ
แล้วมาพบกันนะคะ เพื่อสุขภาพกระดูกที่แข็งแรง

การตรวจสุขภาพฉบับแอนลีนประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

การทดสอบเบื้องต้นง่ายๆ ที่คิดค้นมาเพื่อดูแลคุณ

 

การทดสอบแตะมือด้านหลัง :

การทดสอบฉบับพื้นฐานที่ออกแบบมา เพื่อแสดงถึงความยืดหยุ่นของร่างกายส่วนบน

การทดสอบการลุกนั่ง :

การทดสอบง่ายๆ เพื่อประเมินความแข็งแรงของร่างกาย ความสมดุลร่างกาย และความทนทานของกล้ามเนื้อ

การตรวจวัดมวลกระดูก :

การตรวจมวลกระดูก ช่วยลดโอกาสเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคเกี่ยวกับกระดูก

 

ตรวจสอบสถานที่ให้บริการตรวจวัดสุขภาพมวลกระดูก

 

2 - 6 พฤศจิกายน 2017 จ.ระยอง ร้าน เอกวรนันท์ อ.เมือง
7 - 11 พฤศจิกายน 2017 จ.ระยอง ร้านวัชราวรรณ อ.เมือง
31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2017 จ. ชุมพร ห้างชุมพรโอเชี่ยน กรุ๊ป อ. เมือง
7 - 10 พฤศจิกายน 2017 จ. ชุมพร ร้านบิ๊กวัน หน้าตลาด อ.เมือง
2 - 4 พฤศจิกายน 2017 จ.เชียงราย ร้านธนะพิริยะเด่นห้า
5 - 6 พฤศจิกายน 2017 จ.เชียงราย ร้านธนะพิริยะหอนาฬิกา
7 - 8 พฤศจิกายน 2017 จ.เชียงราย ร้านอำพรรณ มินิมาร์ท อ.แม่จัน
9 - 10 พฤศจิกายน 2017 จ.เชียงราย ร้านสหทวีกิจ ซุปเปอร์ อ.เมือง
1 - 3 พฤศจิกายน 2017 จ.นครราชสีมา ร้านจงกล1999 อ.พิมาย
4 - 10 พฤศจิกายน 2017 จ. บุรีรัมย์ ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ อ.เมือง
1 - 5 พฤศจิกายน 2017 จ. อุดรธานี ร้านตั้งงี่สุ่น สาขาโพศรี อ.เมือง
6 - 10 พฤศจิกายน 2017 จ. อุดรธานี ร้านตั้งงี่สุ่น สาขานาดี อ.เมือง

จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหว ได้อิสระ ดั่งใจต้องการ