การทดสอบสมรรถภาพการเคลื่อนไหว

 

มือไขว้หลังแตะกัน (Back Scratch)

  • บ่งชื้ความยืดหยุ่นของหัวไหล่
  • แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้แขน และท่วงท่าของร่างกายส่วนบน

 

นั่งสลับยืน (Sit to Stand)

  • บ่งชื้ถึงความแข็งแรงของร่างกายส่วนล่าง การทรงตัว และท่วงท่าของร่างกาย
  • แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน

 

ทรงตัวขาเดียว (One Legged Balance)

  • บ่งชื้ถึงการทรงตัวของร่างกาย
  • แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน โดยไม่เสี่ยงต่อการล้ม

จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวได้อิสระ ดั่งใจต้องการ