DINH DƯỠNG KHOA HỌC VÀ CÂN ĐỐI

TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE TOÀN DIỆN

100

Hệ đa dưỡng chất giúp tăng cường sức khỏe toàn diện

no1

Lượng đạm cao, hệ đa dưỡng chất đem đến 10 lợi ích sức khỏe

99

12 dưỡng chất bao gồm: Vitamin A, C, E, D, B5, B6, B12, Zinc, Selen, Iron, Fiber, folic acid (B9) giúp tăng cường đề kháng