• นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

• คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว


1. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า
2. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้าและบุคคลภายนอก
3. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและผู้สมัครฝึกงาน
4. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท
5. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้เข้ามาติดต่อ
6. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงานและผู้ฝึกงาน

 

• นโยบายคุกกี้

 

 

ท่านสามารถส่ง consent form ให้กับบริษัทผ่านทาง email DPO_FBT@Fonterra.com