เลือกรสอร่อยที่คุณชื่นชอบ

สูตรที่เหนือกว่า+
วิตามินบี 12 สูง มี MFGM*
แคลเซียมสูง โปรตีนสูงขึ้น^
ดูแลการเคลื่อนไหว และ บำรุงสมอง

วิตามินบี 12 สูง
มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบ
ประสาทและสมอง

กล้ามเนื้อ โปรตีน

• มีโปรตีน 7 กรัม ต่อกล่อง

• แมกนีเซียมสูง

 

MFGM

• มี MFGM*
(วิเคราะห์จากฟอสโฟลิปิด) 

 

 

กระดูก แคลเซียม

• แคลเซียมสูง

• วิตามินดีสูง

• ฟอสฟอรัสสูง

 

 

ข้อต่อ คอลลาเจน

• มีคอลลาเจน 100 มิลลิกรัม ต่อกล่อง

• วิตามินซีสูง

• วิตามินอีสูง

 

 

วิตามินบี

• วิตามินบี 2 สูง

• วิตามินบี 6 สูง
 

ผลิตภัณฑ์นมทางเลือกสุขภาพ

ผ่านเกณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ"