เลือกแอนลีนที่เหมาะกับคุณ

5 กลุ่มสารอาหาร

ดูเเลกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ

พร้อมเสริมสร้างพลังและความยืดหยุ่น

รวมวิตามินและแร่ธาตุ 17 ชนิด

กล้ามเนื้อ โปรตีน

•  โปรตีนสูง 10 กรัม ต่อแก้ว

•  แมกนีเซียมสูง

MFGM

•  มี MFGM*
(วิเคราะห์จากฟอสโฟลิปิด) 

กระดูก แคลเซียม

•  แคลเซียมสูง

•  วิตามินดีสูง

•  ฟอสฟอรัสสูง

ข้อต่อ คอลลาเจน

•  มีคอลลาเจน 100 มิลลิกรัม ต่อแก้ว

•  วิตามินซีสูง

•  วิตามินอีสูง

วิตามินบี

•  วิตามินบี 2 สูง

•  วิตามินบี 6 สูง

•  วิตามินบี 12 สูง

คอเลสเตอรอลต่ำ

• ไขมันต่ำ 

• โคเลสเตอรอลต่ำ

 

 

 

ผลิตภัณฑ์นมทางเลือกสุขภาพ

ผ่านเกณฑ์สัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ”