เลือกรสอร่อยที่คุณชื่นชอบ

กล่องเล็ก ช็อตเดียว แคลเซียมครบต่อวัน**
ดูแลกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ
พร้อมสารอาหารอื่นๆที่มีประโยชน์

กระดูก แคลเซียม

•  แคลเซียมสูง

•  วิตามินดีสูง

•  ฟอสฟอรัสสูง

ข้อต่อ คอลลาเจน

•  มีคอลลาเจน 100 มิลลิกรัม ต่อกล่อง

•  วิตามินซีสูง

•  วิตามินอีสูง

 

กล้ามเนื้อ โปรตีน

•  มีโปรตีน 5 กรัม ต่อกล่อง

•  มีแมกนีเซียม

 

 

 

วิตามินบี2

•วิตามินบี 2 สูง

•วิตามินบี 6 สูง

 

วิตามินบี12

•  วิตามินบี12 สูง

 

 

 

 

ไขมันต่ำ

•  ไขมันต่ำ

•  โคเลสเตอรอลต่ำ

 

 

 

ผลิตภัณฑ์นมทางเลือกสุขภาพ

ผ่านเกณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (ยกเว้น รสหวาน)