เลือกแอนลีนที่เหมาะกับคุณ

3 กลุ่มสารอาหาร

ดูแลกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ

พร้อมสารอาหารอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

กระดูก แคลเซียม

•  แคลเซียมสูง

•  วิตามินดีสูง

•  มีฟอสฟอรัส

 

ข้อต่อ คอลลาเจน

•  มีคอลลาเจน 100 มิลลิกรัม ต่อแก้ว

•  วิตามินซีสูง

•  วิตามินอีสูง

 

กล้ามเนื้อ โปรตีน

•  มีโปรตีน 5 กรัม ต่อแก้ว

•  มีแมกนีเซียม

 

 

 

วิตามินบี2

•วิตามินบี 2 สูง

•วิตามินบี 6 สูง

 

 

 

วิตามินเอ

•  มีวิตามินเอ

 

 

 

 

 

วิตามินบี 12

•  วิตามินบี 12 สูง

 

 

 

 

 

กรดแพนโทธินิค

•  มีกรดแพนโทธินิค

 

โคเลสเตอรอลต่ำ

•ไขมันต่ำ
•โคเลสเตอรอลต่ำ

 

 

 

ผลิตภัณฑ์นมทางเลือกสุขภาพ

ผ่านเกณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (เฉพาะรสจืด)